Masterat

 

Programe de studii

Programul de studii de master se încadrează în domeniul Matematică, dar este deschis şi absolvențilorprogramelor de studii informatice, tehnice sau economice care doresc să se specializeze în domeniul matematicii. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Este un master de cercetare care are ca scop obținerea unor cunoştiințe avansate de matematică necesare în activitatea de învățământ, activitate economică sau cercetare. Finalizarea acestui program de studii permite absolvenților inserție profesionalăîn diferite domenii care necesită o pregătire matematică superioră.

 

Discipline studiate: analiză matematică, ecuații diferențiale, geometrie, probabilități, matematici aplicate

 

Perspective după finalizarea studiilor: profesor în învățământul preuniversitar liceal şi gimnazial; specialist  matematician în informatică, în unitati economice, în finanțe, etc. sau specializare uterioară prin doctorat.

Coordonator: conf. dr.  Nicușor MINCULETE, e-mail: minculete.nicusor@unitbv.ro

Planuri de învățământ:

2023-2025

2022-2024

2021-2023

2020-2022

2017-2019, 2018-2020, 2019-2021

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Informatică. Durata studiilor este de 4 semestre (2 ani). Studenții aprofundeaza competențele de dezvoltare a aplicatiilor web, atat pe partea de programare (software), cat si pe cea de infrastructura (hardware si comunicatie in Internet). Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul IT, ce au la baza  comunicarea prin Internet.

 Discipline studiate: programare, retele de calculatoare, inteligenta artificiala, etc.

 Perspective după finalizarea studiilor: dezvoltator de aplicatii web; tester de aplicatii web; administrator servere baze de date; administrator servere de aplicatii;proiectant de sisteme informatice.

Coordonator: Conf. dr. Silviu DUMITRESCU, e-mail: silviu.dumitrescu@unitbv.ro

Planuri de învățământ:

2023-2025

2022-2024

2021-2023

2020-2022

2017-2019, 2018-2020, 2019-2021

Domeniul de studii universitare de tip masterat în care se încadrează acest program de studii este: Informatică. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS).

Absolvenții programului dobândesc competențe precum: specificarea, proiectarea şi dezvoltarea sistemelor soft folosind: limbaje procedurale, limbaje orientate peobiecte, limbaje declarative, baze de date, metodologii și platforme de dezvoltare; operarea, utilizarea și administrarea sistemelor de calcul, a rețelelor de calculatoare, a sistemelor de gestiune a bazelor de date.
 

Discipline studiate: elemente avansate în realizarea aplicațiilor WEB cu PHP şi MySQL, Elemente avansate de grafică computațională, Tehnici de programare distribuită, Programare funcțională, Programare logică, Programarea dispozitivelor mobile, Arhitectura sistemelor soft de tip „enterprise”. Platforma .NET, Elemente avansate în ingineria sistemelor soft, etc. 


Perspective după finalizarea studiilor: analist de sistem, proiectant software, proiectant de sisteme web și multimedia, programator de aplicații, designer și administrator de baze de date, administrator de sistem, specialist în rețele de calculatoare.

Coordonator: Conf. dr. Adrian DEACONU, email: a.deaconu@unitbv.ro

Planuri de învățământ:

2023-2025

2022-2024

2021-2023

2020-2022

2017-2019, 2018-2020, 2019-2021

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Informaticăӑ. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc cunoştinte teoretice, aplicative şi practice în informatică aplicată bazate pe tehnologiile noi; cunoştinte teoretice şi abilităti avansate pentru dezvoltarea de aplicatii moderne utilizând tehnologii Internet; cunoştinte teoretice, aplicative şi practice privind specificarea, proiectarea şi dezvoltarea sistemelor software, operarea, administrarea şi securizarea sistemelor de calcul, a retelelor de comunicatie, a sistemelor de gestiune a bazelor de date distribuite, a clusterelor în special pentru telefonul mobil în e-business; dezvoltarea abilitătilor de comunicare într-un limbaj de mare circulatie (germană şi engleză) şi de colaborare interdisciplinară, specifice procesului de realizare/utilizare a sistemelor software in Internet/Intranet şi  în special pentru telefonul mobil. Programul de studii de master MITB oferă diplomă dublă absolvenţilor care vor studia 2 semestre la Universitatea TU Ilmenau în Germania şi 2 semestre la Universitatea Transilvania din Braşov. Studentul o să benefcieze de diplomă de master de la universitatea în care îşi va termina studiile de masterat. Deplasarea la universitatea parteneră se va face prin programul DAAD şi/sau programul EU Erasmus+.

 Discipline studiate: sisteme hard și software integrate; POO simulare și games, ABAP POO, ERP, baze de date in Internet și mobile, securitate IT, tehnologii Web in media, statistică aplicatӑ și data mining, smart grid, comunicare intr-o echipӑ virtualӑ etc.

Perspective după finalizarea studiilor: proiectant software, proiectant de sisteme web și multimedia, programator de aplicatii, specialist în baze de date şi reţele etc.

Coordonator: Conf. dr. Livia SÂNGEORZAN, e-mail: sangeorzan@unitbv.ro

Planuri de învățământ:

2023-2025

2022-2024

2021-2023

2020-2022

2017-2019, 2018-2020, 2019-2021