Conversii

Descoperă programele de converise de la Facultatea de matematică și informatică.

 

Conversii

Obiectivul general al programului de studii este de a oferi cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pregătirea necesară pentru a deveni cadre didactice calificate pe disciplina Matematică. Programul de Conversie Matematică este recunoscut de Ministerul Educației Naționale. Studiile se desfășoară pe parcursul a 2 ani și se finalizează cu examen de absolvire în urma căruia cadrele didactice primesc diploma de absolvire și supliment de diplomă. Pe baza diplomei obținute, profesorii absolvenți ai programului se pot titulariza la specializarea matematică.

Cursurile se desfășoară sâmbăta și duminica, de regulă un weekend pe lună. În fiecare semestru cursanții urmează patru discipline din curricula de matematică aprobată de MEN pentru învățământul gimnazial și liceal. La finalul cursurilor cadrele didactice primesc 120 credite transferabile. Taxa de școlarizare este de 2800 lei pe an și este plătibilă în trei tranșe, confom contractului de școlarizare.

 

Discipline studiate: algebra, geometrie, elemente de matematici superioare, didactică.

 

Perspective după finalizarea studiilor: profesor de matematică.

 

Coordonator: Conf. dr. Olivia Florea, email: olivia.florea@unitbv.ro