Conversii

Programe de conversie profesională în forma specifică Învățământului la Distanță (ID).

 

Programul de conversie profesională Informatică și Tehnologia informației și comunicării se desfășoară în forma și tehnologia specifice învățământului la distanță. Programul se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, indiferent de specializarea din formarea iniţială, dornice să obțină calificare profesională și didactică pentru a preda disciplinele respective din Planul cadru pentru gimnaziu sau liceu.

 

Conținutul programului de conversie propus va avea în vedere toate componentele unui sistem de tip ID: materiale de studiu şi resurse educaționale specifice, activități de tutorat față în față, facilitarea interacțiunii studenților pe platformă educațională eLearning. Activitățile didactice față în față se vor desfășura la Facultatea de Matematică şi Informatică din Brașov, în weekend (de 5-6 ori pe semestru).

 

Disciplinele de studiu prevăzute pentru acest program vizează atât competenţe de specialitate, cât şi competenţe didactice, astfel încât absolventul să poată ocupa un post didactic în concordanţă cu noua specializare pe acelaşi nivel educaţional pentru care are competenţe prin pregătirea anterioară.

 

Disciplinele de studiu de specialitate sunt în concordanță cu programa școlară de Informatică și TIC pentru gimnaziu și cu programa școlară de TIC pentru liceu. În același timp, prin disciplinele opționale, sunt propuse și conținuturi de interes pentru grupul țintă din alte programe școlare de Informatică pentru liceu. Pentru pregătirea didactică sunt prevăzute disciplinele:Didactica ariei curriculare, Didactica specialității și Practică pedagogică pentru noua specializare.

 

Programul de conversie este recunoscut de Ministerul Educației Naționale. Studiile se desfășoară pe parcursul a 4 semestre, cumulează 120 de credite transferabile și se finalizează cu examen de absolvire în urma căruia cadrele didactice primesc diploma de absolvire și supliment de diplomă.

 

Forma de organizare a programului de conversie este ID – învăţământ la distanţă, în regim cu taxă. Cuantumul taxei de școlarizare este de 3000 lei pe an și se plătește în trei tranșe, confom contractului de școlarizare și reglementărilor specifice Universității Transilvania din Brașov.

 

Programul de conversie Informatică și TIC în forma ID se bucură de suportul Asociației Cluster pentru inovare și tehnologie din Brașov și al Fundației Comunitare Brașov, în care Universitatea Transilvania din Brașov are calitatea de membru.

 

Coordonator: Conf. dr. Marius Păun, email: m.paun@unitbv.ro

Obiectivul general al programului de studii este de a oferi cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pregătirea necesară pentru a deveni cadre didactice calificate pe disciplina Matematică. Programul de Conversie Matematică este recunoscut de Ministerul Educației Naționale. Studiile se desfășoară pe parcursul a 2 ani și se finalizează cu examen de absolvire în urma căruia cadrele didactice primesc diploma de absolvire și supliment de diplomă. Pe baza diplomei obținute, profesorii absolvenți ai programului se pot titulariza la specializarea matematică.

Cursurile se desfășoară sâmbăta și duminica, de regulă un weekend pe lună. În fiecare semestru cursanții urmează patru discipline din curricula de matematică aprobată de MEN pentru învățământul gimnazial și liceal. La finalul cursurilor cadrele didactice primesc 120 credite transferabile. Taxa de școlarizare este de 3000 lei pe an și este plătibilă în trei tranșe, confom contractului de școlarizare.

 

Discipline studiate: algebra, geometrie, elemente de matematici superioare, didactică.

 

Perspective după finalizarea studiilor: profesor de matematică.

 

Coordonator: Conf. dr. Olivia Florea, email: olivia.florea@unitbv.ro