Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor              Vezi lista bursierilor

Anunț important pentru bursa socială

In anul univ.2018-2019, sem. I, venitul net rezultat din salariul minim pe economie valabil la data de 20.09.2018 (1900 lei - brut) este de 1112 lei. Aceasta valoare este valabila pana la sfarsitul anului 2018 (pentru bursele sociale).
Termenul de depunere al documentelor pentru burse la facultati este 12 octombrie 2018.
Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale (actualizat 14.09.2018)

DOCUMENT EXPLICATIV INTERN PRIVIND CRITERIILE DE ÎMPĂRȚIRE A FONDULUI PENTRU BURSE

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Matematică și Informatică, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.