Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor              Vezi lista bursierilor

 BURSE 2019-2020

Burse sociale ocazionale 

Actele in original pentru bursele sociale ocazionale acordate in sem.II vor fi transmise in original prin posta, imediat ce acest lucru este posibil. Termenul limita se implineste la 30 de zile de la incetarea oricarei stari exceptionale instituite de autoritatile statului in contextul epidemiologic actual. In cazul in care nu se depun actele in original pana la data limita, beneficiarul bursei va fi obligat sa restituie integral suma incasata (Anexa 1, art. 4.5’.).

Termenul pentru depunerea dosarelor in vederea acordarii ajutorului social ocazional, pentru sem. II al anului univ. 2019-2020, se prelungeste pana la 5 iunie 2020.

Informatii:

- Depunere dosar: exclusiv prin email, din contul institutional al studentului pe adresa de email oficiala a facultatii;

- Continutul dosarului: conform Regulamentului privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material;

- Documentele se vor transmite in format pdf sau imagine (jpg, tif, png, tif etc.);

- Se recomanda ca Cererea tip sa fie completata si semnata olograf. In situatia in care studentul nu dispune de mijloacele tehnice pentru a tipari cererea completata, se accepta transmiterea  acesteia in format word. Cererea tip pentru acordarea bursei sociale ocazionale este disponibila pe Intranet

https://intranet.unitbv.ro/Portals/0/Doc%20SMC/Alocare_burse_stud/A1_Proc_Alocare_burse_pt_stud_27sept2018.pdf

- Solutionarea eventualelor probleme privind documentele din dosar se va face exclusiv prin email

- Perioada de referință:  ianuarie 2020 , februarie 2020,  martie 2020

- Venitul de referință: 75% din venitul minim net pe economie (0.75*1364=1023 lei)

- Depunerea dosarelor se face  pana la 15 mai 2020.


Studentii bursieri care nu au mai primit bursa pana acum, sau care si-au schimbat contul bancar sunt rugati sa trimita pe adresa oficiala a facultatii (f-mi@unitbv.ro) extrasul de cont.

Pentru orice informatii trimiteti mail de pe adresa voastra institutionala ( unitbv) pe adresa oficiala a facultatii f-mi@unitbv.ro

Criterii de departajare pentru acordarea bursei de merit în semestrul II, anul universitar 2019-2020 

Criterii de departajare pentru acordarea bursei de merit în semestrul I, anul universitar 2019-2020

Burse sociale ocazionale sem. I, anul universitar 2019/2020

 

Anunț important pentru bursa socială

In anul univ.2019-2020, sem. I, venitul net rezultat din salariul minim pe economie valabil la data de 01.10.2019 (2080 lei - brut) este de 1263 lei.