Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor              Vezi lista bursierilor

Bursa de excelenta Transilvania 2019

În conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material (RAB), Universitatea Transilvania din Braşov  va acorda pe bază de competiţie de dosare, Bursa de excelenţă Transilvania – ediţia 2019, în valoare de 3000 lei. Această bursă se acordă din veniturile proprii ale universităţii, unei singure persoane, student la ciclul de licenţă sau cel de master. Desfăşurarea competiţiei presupune următorul calendar:

3 – 14.06.2019 – depunerea  dosarelor conform Anexa 4 din RAB la Prorectoratul  cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, camera 107, Rectorat;

17 – 20.06.2019 – analizarea dosarelor de către comisia de burse pe universitate;

21.06.2019 – anunțarea rezultatelor.


Burse de merit semestrul II 2018-2019

Bursele au fost actualizate pe Intranet azi, 27.03.2019, ora 15.30. Contestatiile se depun la secretariatul facultatii pana vineri, 29 martie ora 12.00.

Criterii pentru acordarea bursei studentesti de merit [avizat CF/07.03.2019]

Candidații la bursa de merit  vor depune, dacă este cazul, la secretariatul facultății o listă cu rezultatele obținute la concursuri sau sesiuni știintifice și articolele publicate, însoțită de dovezi (copii).  TERMEN LIMITA 22.03.2019 ora 14.00.


Burse Ocazionale Semestrul II 2018-2019

Solicitarile in vederea acordarii burselor sociale ocazionale pentru  sem. II al anului universitar 2018/2019 se pot depune la facultăți până la data de  30 aprilie 2019.

Dosarele vor contine documente privind veniturile realizate in lunile ianuarie, februarie, martie 2019, si celelalte acte prevazute la bursa sociala. Sunt eligibile dosarele care atesta un venit lunar net mediu pe membru de familie de pana la 947,25 lei (75% din valoarea salarului minim net de 1263 lei).


Anunț important pentru bursa socială

In anul univ.2018-2019, sem. I, venitul net rezultat din salariul minim pe economie valabil la data de 20.09.2018 (1900 lei - brut) este de 1112 lei. Aceasta valoare este valabila pana la sfarsitul anului 2018 (pentru bursele sociale).
Termenul de depunere al documentelor pentru burse la facultati este 12 octombrie 2018.
Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale (actualizat 14.09.2018)

DOCUMENT EXPLICATIV INTERN PRIVIND CRITERIILE DE ÎMPĂRȚIRE A FONDULUI PENTRU BURSE

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Matematică și Informatică, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.