Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor              Vezi lista bursierilor

 BURSE 2019-2020

Burse sociale ocazionale 

Termenul pentru depunerea dosarelor in vederea acordarii ajutorului social ocazional, pentru sem. II al anului univ. 2019-2020, se prelungeste pana la 5 iunie 2020.

Informatii:

- Depunere dosar: exclusiv prin email, din contul institutional al studentului pe adresa de email oficiala a facultatii;

- Continutul dosarului: conform Regulamentului privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material;

- Documentele se vor transmite in format pdf sau imagine (jpg, tif, png, tif etc.);

- Se recomanda ca Cererea tip sa fie completata si semnata olograf. In situatia in care studentul nu dispune de mijloacele tehnice pentru a tipari cererea completata, se accepta transmiterea  acesteia in format word. Cererea tip pentru acordarea bursei sociale ocazionale este disponibila pe Intranet

https://intranet.unitbv.ro/Portals/0/Doc%20SMC/Alocare_burse_stud/A1_Proc_Alocare_burse_pt_stud_27sept2018.pdf

- Solutionarea eventualelor probleme privind documentele din dosar se va face exclusiv prin email

- Perioada de referință:  ianuarie 2020 , februarie 2020,  martie 2020

- Venitul de referință: 75% din venitul minim net pe economie (0.75*1364=1023 lei)

- Depunerea dosarelor se face  pana la 15 mai 2020.


Studentii bursieri care nu au mai primit bursa pana acum, sau care si-au schimbat contul bancar sunt rugati sa trimita pe adresa oficiala a facultatii (f-mi@unitbv.ro) extrasul de cont.

Pentru orice informatii trimiteti mail de pe adresa voastra institutionala ( unitbv) pe adresa oficiala a facultatii f-mi@unitbv.ro

Criterii de departajare pentru acordarea bursei de merit în semestrul II, anul universitar 2019-2020 

Criterii de departajare pentru acordarea bursei de merit în semestrul I, anul universitar 2019-2020

Burse sociale ocazionale sem. I, anul universitar 2019/2020

 

Anunț important pentru bursa socială

In anul univ.2019-2020, sem. I, venitul net rezultat din salariul minim pe economie valabil la data de 01.10.2019 (2080 lei - brut) este de 1263 lei.