CONSULTAȚII CADRE DIDACTICE

Fiecare cadru didactic din facultate are programate ore de consultații la disciplinele predate, în general, o data la două săptămâni. De asemenea, în sesiunile de examene sunt organizate consultații înaintea fiecărui examen.