Informații pentru admitere

admitere

Condiții de admitere

Pentru programele de studii Matematică-Informatică (IF), Informatică (IF/ID) și Informatică aplicată (IF)

Concurs pe bază de dosar
 • 50% Media de la examenul de bacalaureat
 • 50% Nota de la examenul de bacalaureat la Matematică sau Informatică, la alegerea candidaților
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) aleasă pentru calculul mediei de admitere;
 2. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) care nu a fost aleasă pentru calculul mediei de admitere;
 3. Tipul probei de matematică de la bacalaureat (M1 prioritar față de M2).

Pentru programul de studii Informatică aplicată în limba germană (IF)

Test de limba germană (admis/respins)
Concurs pe bază de dosar
 • 100% Media de la examenul bacalaureat
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota maxima la disciplinele de bacalaureat Matematică și Informatică;
 2. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) care nu a fost aleasă la 1.
 3. Tipul probei de matematică de la bacalaureat (M1 prioritar față de M2).

 

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.000 de lei/an
Taxa de școlarizare se achită la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Condiții de admitere

Structuri matematice fundamentale

 • 50% Nota la concursul de admitere (probă orală)
 • 50% Media la examenul de licență
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. media anilor de studii de licență
 2. participarea la o sesiune științifică studențească

Tehnologii internet (limba engleză)*

 • 30% Nota la concursul de admitere (probă scrisă)
 • 70% Media la examenul de licență
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. media anilor de studii de licență
 2. participarea la o sesiune științifică studențească

*Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Aplicaţii pentru telefonul mobil şi tehnologii internet în e-business (lb. germană)

Test de limba germană (admis/respins)
 • 50% Nota la concursul de admitere (probă orală: prezentare proiect)
 • 50% Media la examenul de licență
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 • media anilor de studii de licență
 • participarea la o sesiune științifică studențească

Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft

 • 50% Nota la concursul de admitere (probă scrisă) 
 • 50% Media la examenul de licență.
 La medie egală departajarea se va face după nota obţinută în timpul anilor de studii de nivel licenţă, la o disciplină din categoria programarea calculatoarelor.
Tematica pentru admitere

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.000 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici
Sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere)
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul)
 • media obținută la examenul de licență

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Matematică/Informatică – 3.500 lei/an

 

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici Sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro