Informații pentru admitere

admitere

 

Informatii privind achitarea primei transe de scolarizare

Program puncte incasare taxa de scolarizare

Anunt important admitere licenta
Calendarul admiterii iulie 2018
 
Acte necesare înscriere

Taxa de înscriere în valoare de 200 lei se achită la sediul facultății în momentul depunerii dosarului de înscriere.

Număr de locuri

Licență IF (învățământ cu frecvență)

Licență ID (învățământ la distanță)

Condiții de admitere

Pentru programele de studii Matematică-Informatică (IF), Informatică (IF/ID) și Informatică aplicată (IF)

Concurs pe bază de dosar
 • 50% Media de la examenul de bacalaureat
 • 50% Nota de la examenul de bacalaureat la Matematică sau Informatică, la alegerea candidaților
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) aleasă pentru calculul mediei de admitere;
 2. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) care nu a fost aleasă pentru calculul mediei de admitere;
 3. Tipul probei de matematică de la bacalaureat (M1 prioritar față de M2).

Pentru programul de studii Informatică aplicată în limba germană (IF)

Test de limba germană (admis/respins)
Concurs pe bază de dosar
 • 100% Media de la examenul bacalaureat
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota maxima la disciplinele de bacalaureat Matematică și Informatică;
 2. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) care nu a fost aleasă la 1.
 3. Tipul probei de matematică de la bacalaureat (M1 prioritar față de M2).

Număr de locuri disponibile septembrie 2018 Învățământ cu Frecvență
Matematică - Informatică

Total: 1
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 1
Informatică

Total: 1
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 0
Informatică Aplicată

Total: 1
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 1
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 0
Informatică Aplicată în limba Germană
Total: 19
Fără taxă: 0
Cu taxă: 19
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 0
Informatică – ID

Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0

 

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.000 de lei/an
Taxa de școlarizare se achită la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Admitere Septembrie 2018

Programarea examenelor de admitere la programele de masterat ale Facultatii MI in sesiunea septembrie 2018

Informatii privind achitarea primei transe de scolarizare
Program puncte incasare taxa de scolarizare

 

 
Condiții de admitere

Structuri matematice fundamentale

 • 50% Nota la concursul de admitere (probă orală)
 • 50% Media la examenul de licență
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. media anilor de studii de licență
 2. participarea la o sesiune științifică studențească

Tehnologii internet (limba engleză)*

 • 30% Nota la concursul de admitere (probă scrisă)
 • 70% Media la examenul de licență
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. media anilor de studii de licență
 2. participarea la o sesiune științifică studențească

*Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Aplicaţii pentru telefonul mobil şi tehnologii internet în e-business (lb. germană)

Test de limba germană (admis/respins)
 • 50% Nota la concursul de admitere (probă orală: prezentare proiect)
 • 50% Media la examenul de licență
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 • media anilor de studii de licență
 • participarea la o sesiune științifică studențească

Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft

 • 50% Nota la concursul de admitere (probă scrisă) 
 • 50% Media la examenul de licență.
 La medie egală departajarea se va face după nota obţinută în timpul anilor de studii de nivel licenţă, la o disciplină din categoria programarea calculatoarelor.
Tematica pentru admitere

Număr de locuri disponibile septembrie 2018 Învățământ cu Frecvență (IF)
Structuri matematice fundamentale

Total: 34
Fără taxă: 0
Cu taxă: 34
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Tehnologii internet (limba engleză)


Total: 27
Fără taxă: 0
Cu taxă: 27
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Tehnologii moderne in ingineria sistemelor soft

Total: 26
Fără taxă: 5
Cu taxă: 20
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Candidați cu an pregătitor în 2017-2018: 0
Rromi: 1
Aplicații pentru telefonul mobil şi tehnologii internet în e-business (lb. germană)
Total: 25
Fără taxă: 0
Cu taxă: 25
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.000 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici
Sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere)
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul)
 • media obținută la examenul de licență

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Matematică/Informatică – 3.500 lei/an

 

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici Sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Informații cu privire la înscrierea la programele Conversie Profesională Matematică și Conversie profesională Informatică și TIC

Programele de conversie se adreseaza DOAR cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

Calendarul admiterii septembrie 2018: 5-8 septembrie 2018

Acte necesare înscriere

Taxa de înscriere în valoare de 200 lei se achită la sediul facultății în momentul depunerii dosarului de înscriere.