Licență și Disertație

 

ÎNSCRIEREA ABSOLVENȚILOR pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor pentru sesiunea FEBRUARIE 2023 valabilă pentru formele de învătământ ZI, ID si MASTER. [ 27.10.2022]


Documente necesare: 

Cerere alegerea temei de licenta

Cerere de inscriere la examen

Declaratie privind originalitatea

Fisa lucrarii

Informare prelucrare date personale


Licenta/Disertatie/Absolvire 2022

Instructiuni pentru organizarea examenului de finalizare a studiilor  iunie - iulie 2022

Calendar organizare si desfasurare examene finalizare de studii iunie-iulie 2022

GHIDURI DE EVALUARE

LICENTA MATEMATICA

LICENTA INFORMATICA

DISERTATIE MATEMATICA

DISERTATIE INFORMATICA


 

 

Programare licenta si disertatie, februarie 2022

Licență ZI

 • MI, 3 februarie, ora 9, sala PP6
 • INFO, 2 februarie, ora 15, sala PP5
 • IA, 3 februarie, ora 16, sala PP5

Licență ID

 • INFO, 5 februarie, ora 9, sala PII8

Master

 • SMF, 2 februarie, ora 10, sala PP6
 • TIN, 1 februarie, ora 17, sala PII7
 • TMISS, 2 februarie, ora 17, sala PII3
 • MITB, 5 februarie, ora 11, sala PII8

ANUNT IMPORTANT pt. ABSOLVENTII CARE DORESC SUSTINA EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII IN SESIUNEA FEBRUARIE 2022 (01.02-06.02.2022)


ANUNT - In aten
ția studenților din anii terminali

Termenul limită de alegere a temei de licență/disertație și a profesorului coordonator este 01.12.2021.

Pe platforma elearning este creat un curs de alegere a profesorului coordonator in cadrul caruia aveti un chestionar care trebuie completat. In cazul in care profesorul coordonator nu se regaseste in lista, trimiteti un email la adresa  d-mateinfo@unitbv.ro prin care sa solicitati solutionarea problemei.

Cerere de alegere a temei este doar pentru studentii absolventi din anii anteriori si care sustin examenul de licenta/disertatie/absolvire in sesiunea iulie 2022.

 

Licenta/Disertatie/Absolvire 2021

 

Calendar Finalizare studii FMI 2021-2022

GHIDURI DE EVALUARE

Lucrari de licenta Informatica

Lucrari de licenta Matematica

Lucrari de disertatie SMF

Lucrari de disertatie TMISS

INSTRUCȚIUNI PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR licență / disertație 2021

 Fotografiile se depun intr-un plic -pe verso  se mentioneaza numele complet si programul de studii.

Cerere de înscriere

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

DECLARAȚIE PRIVIND ORIGINALITATEA

FIȘA LUCRARII DE LICENȚĂ

Metodologia finalizare studii


 

 

-  Regulile de redactare pentru lucrările de licență/ disertație trebuie sa păstreze aceleași reguli ca la redactarea documentelor cu însemnele universității ( UT Sans, scris bloc cu un rând intre paragrafe), dat fiind faptul ca Facultatea de Matematică și Informatică are softuri speciale, pentru redactare este permisă folosirea unui font asemănător  - de exemplu Calibri. 

Nota de lichidare

Fisa lucrarii de licenta 2020

Coperta Lucrare licenta/disertatie

Cerere de alegere a temei

Programarea susținerii lucrării de licență sesiunea februarie 2021

 • planificarea INFO
 • planificarea INFO-ID
 • planificarea IA
 • planificarea IAG
 • planificarea MI

 

Programarea susținerii lucrării de disertație sesiunea februarie 2021

 • planificarea MITB
 • planificarea SMF
 • planificarea TIN
 • planificare TMISS

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.