Rezultate admitere faza finala - 29 iulie 2020

 

INFORMATII ADMITERE

 Declaratie

SOLICITARE DE RESTITUIRE  A PRIMEI TRANSE DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE CA URMARE A TRECERII DE LA LOC CU TAXĂ LA UN LOC BUGETAT (conform art 12
coroborat cu art. 8 din contract)

Primirea prin email:                 
                                  i.     a cererii tip (vezi fisier model nou atasat)
                                  ii.     a copiei după dovada plății (dacă plata nu s-a efectuat on-line prin platforma de admitere)
                                  iii.     a copiei dupa cartea de identitate a platitorului taxei
                                  iv.     a copiei dupa extrasul de cont al platitorului taxei

Model cerere restituire taxa.

 

MASTERAT învățământ cu frecvență

Candidati inscrisi SMF

Candidati inscrisi TIN

Candidati inscrisi TMISS

Candidati inscrisi MITB

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Structuri matematice fundamentale FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Tehnologii internet (engleză) FĂRĂ TAXĂ CU TAXĂ
Aplicații pentru telefonul mobil și tehnologii internet în e‐business (germană) FĂRĂ TAXĂ CU TAXĂ

CANDIDATI RESPINSI TIN

CANDIDATI RESPINSI SMF

CANDIDATI RESPINSI  TMISS

LISTA CANDIDATILOR RESPINSI CA URMARE A FINALIZARII CONCURSULUI DE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2020