Lansare Sesiune de selectie mobilitati de practica Erasmus (SMP)

Studenții își pot depune dosarul de înscriere în perioada 22 mai -1 iunie 2018

 

în vederea participării la concursul de selecție pentru efectuarea unei mobilități de plasament practic Erasmus ca studenți sau ca proaspăt absolvenți ai Universității Transilvania din Brașov.

Detalierea modului de înscriere și derulare a mobilității este descrisă în secțiunile specifice Mobilităților de Plasament Practic, respectiv Proaspăt absolvenți.

https://www.unitbv.ro/stiri-si-evenimente.html