Euro 200

cereri ajutor de calculatoare EURO 200_2021

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar  elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare se desfășoară şi în anul în curs.

Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 21 mai 2021, inclusiv.

Beneficiarii acestui program sunt elevii/studentii din învătământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăşi valoarea computerului achizitionat.

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

 Adresa Minister

Documente Euro 200_2021