Taxa de scolarizare

Transele taxei de scolarizare pentru anul universitar 2021-2022

hotărârea Biroului Consiliului de  Administrație din 01.07.2022 privind prelungirea termenului de plată
  a taxei de școlarizare aferente anului universitar 2021-2022, până  la 14 septembrie 2022.

15 noiembrie - suma minima achitata 1000 lei
15 ianuarie- suma minima achitata  2500 lei
31 martie-  taxa achitata integral
 

 

Taxa anuală stabilită este în valoare de: 3.500 lei

Informatii cu privire la achitarea taxei de scolarizare prin OP.