Taxe examene creditate/diferente

Studentii achita taxele pentru examenele creditate/diferente in acelasi cont precum taxele de scolarizare, 
iar in explicatia ordinului de plata se mentioneaza numele si prenumele, facultatea si ce reprezinta suma respectiva (numele disciplinei / examen creditat)