Orar

Structura anului universitar 2020-2021

Structura anului universitar 2020-2021 pentru anii terminali

 

Semestrul II 2020-2021

Orar Licenta + Masterat IF semestrul II - V7[17.03.2021]

Orar Licenta INFO ID semestrul II - V4[11.03.2021]

Orar programul de formare psihopedagogică, nivel II (IF).
Orarul poate fi consultat și pe site-ul DPPD-ului, la secțiunea „Formare psihopedagogică - Nivel II ZI”: https://didactic.unitbv.ro/departamentul-pentru-pregatirea-personalului-didactic/formare-psihopedagogica

Regulamentul de desfășurare al disciplinei Educație fizică și sport pentru semestrul al II-lea, 2020-2021.  https://sport.unitbv.ro/images/neprofil/neprofil_2021/neprofil_regulament_sem_2_-_2021_site.pdf


Semestrul I 2020-2021

 

Anunt privind activitatea didactică online la disciplina Educație fizică[28.10.2020]

Reguli de conduita obligatorie

Info - COVID

Licenta + Masterat IF semestrul I - V8[26.10.2020]

decalajele orare necesare distantarii sunt: orele evidentiate cu portocaliu  incep la si 15, iar cele verzi, la si 30. Studentii sunt rugati sa respecte cat mai exact aceste decalaje, pentru a se evita aglomerarea acestora.

OBS:

1. Prima săptămână se țin doar cursurile, marcate cu litera C, exclusiv online. Indicativele de tip OL urmate de un număr reprezintă faptul că orele respective se vor desfășura ONLINE. 
2. Vor exista decalaje legate de începutul activităților de laborator. Acestea vor fi evidențiate pe parcursul săptămânii viitoare. 
3. Pentru anumite săli de laborator există cuplaje cu alte săli, pentru a permite distanțarea. Aceste cuplaje nu se regăsesc încă în orar, dar acest lucru se va evidenția pe parcursul săptămânii viitoare.
ORAR modulul psihopedagogic IF, nivel II
 

Orarul poate fi consultat și pe site-ul DPPD-ului, la secțiunea
„Formare psihopedagogică - Nivel II ZI”:
https://didactic.unitbv.ro/departamentul-pentru-pregatirea-personalului-didactic/formare-psihopedagogicLicenta INFO ID

Deschiderea anului universitar:

http://elearning.unitbv.ro/course/view.php?id=4085

Orar semestrul I - V5[12.11.2020]

ID Propuneri teme de licenta 2020-2021


Conversii Matematica ID

Orar Convesii Mate Sem I - V3 [29.10.2020]


Conversii Informatica si TIC ID