Bursa socială ocazională

Solicitarile in vederea acordarii burselor sociale ocazionale in sem. al II-lea al anului universitar 2017/2018 se pot depune la secretariatele facultatilor in perioada 16-30 aprilie 2018.

(4 aprilie 2018)

Detalii

Pagina 1 din 2