Rezultate admitere faza finala - 29 iulie 2020

 

INFORMATII ADMITERE

 Declaratie

SOLICITARE DE RESTITUIRE  A PRIMEI TRANSE DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE CA URMARE A TRECERII DE LA LOC CU TAXĂ LA UN LOC BUGETAT (conform art 12
coroborat cu art. 8 din contract)

Primirea prin email:                 
                                  i.     a cererii tip (vezi fisier model nou atasat)
                                  ii.     a copiei după dovada plății (dacă plata nu s-a efectuat on-line prin platforma de admitere)
                                  iii.     a copiei dupa cartea de identitate a platitorului taxei
                                  iv.     a copiei dupa extrasul de cont al platitorului taxei

Model cerere restituire taxa.