cererile privind solicitarile de...

ANUNT IMPORTANT!!

CERERILE PRIVIND SOLICITĂRILE DE:

 - PRELUNGIRE DE ŞCOLARITATE (Repetare/An complementar)

- REÎNMATRICULARE

- INTRERUPERI DE STUDII

- RELUARE DE STUDII

 - MOBILITĂȚI

- Inmatriculare in an superior ( pentru studentii admisi in anul I 2021-2022)

- Retragere facultate

SE TRANSMIT ELECTRONIC PE ADRESA DE EMAIL A FACULTĂȚII f-mi@unitbv.ro – de pe adresa institutională a studentului/solicitantului în perioada 10.09. ÷ 15.09.2021 Termenul limită pentru depunerea solicitărilor este 15.09.2021, ora 15.oo

 STUDENŢII CARE VOR PRIMI AVIZUL CONSILIULUI FACULTĂŢII pentru solicitările de mai sus – (care includ taxe) VOR ACHITA RESPECTIVELE TAXE ÎN FUNCŢIE DE SITUAŢIA ŞCOLARĂ PERSONALĂ PÂNĂ LA DATA DE 20.09.2021, ora 15.00

 Plăţile se pot face prin Bancă sau prin aplicatia euplatesc, doar din conturi bancare personale

Cod fiscal 4317754

NR.CONT UNIVERSITATEA TRANSILVANIA RO08TREZ13120F330500XXXX specificându-se la detaliile plății - Fac.MI, specializarea și pt.ce anume a fost făcută plata.

Va fi transmisă OGLIGATORIU dovada plății la adresa de email f-mi@unitbv.ro, până la data de 20.09.2021, ora 15.