Anunt sesiune de restante pt. sem I - 01.03 - 13.03. 2022

 ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA UNEI SESIUNI SUPLIMENTARE DE RESTANȚE PENTRU SEM. I AL ANULUI UNIVERSITAR 2021 – 2022
în perioada 01.03 – 13.03.2022


Prin excepție, în acest an universitar, luând în considerare si contextul actual epidemiologic, se aprobă la toate facultățile organizarea unei sesiuni suplimentare pentru disciplinele din semestrul I al anului în curs, în perioada 01- 13.03.2022. Programarea acestei sesiuni nu va afecta activitățile didactice din semestrul al II-lea. Studenții care doresc să fie examinați în sesiunea suplimentară vor transmite electronic solicitarea la secretariatului facultății, până luni 28.02.2022, ora 1600 . Studenții pot depune cereri de examinare pentru un (1) examen, cf. hotărârii consiliului Facultății de Matematică și Informatică din data de 24.02.2022.

Notele obținute NU vor fi luate în considerare la evaluarea condițiilor pentru obținerea burselor din semestrul al II-lea.