Licență și Disertație

Licenta/Disertatie/Absolvire februarie 2021

Inscrierea pentru examenul de licenta/disertatie/absolvire se face in perioada  04.01-15.01.2021.

Anunt Important finalizare studii februarie 2021

 

Pentru susținerea lucrării de licență/disertație este obligatoriu înregistrarea audio-video. Cei care nu dispun de mijloace pentru desfăşurarea în bune condiții a examenului de licență/disertație (audio-video) să anunțe secretariatul facultății și li se va pune la dispoziție o sala în corpul P cu aparatura necesară.

 

Fotografiile se vor depune la Biroul Acte de studii in momentul ridicarii diplomei.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR licență / disertație 2020

Cerere de înscriere

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

DECLARAȚIE PRIVIND ORIGINALITATEA

FIȘA LUCRARII DE LICENȚĂ

consimtamant inregistrare licenta/disertatie

Metodologia finalizare studii


 

 

-  Regulile de redactare pentru lucrările de licență/ disertație trebuie sa păstreze aceleași reguli ca la redactarea documentelor cu însemnele universității ( UT Sans, scris bloc cu un rând intre paragrafe), dat fiind faptul ca Facultatea de Matematică și Informatică are softuri speciale, pentru redactare este permisă folosirea unui font asemănător  - de exemplu Calibri. 

Nota de lichidare

Fisa lucrarii de licenta 2020

Coperta Lucrare licenta/disertatie

Cerere de alegere a temei

Programarea susținerii lucrării de licență sesiunea iunie-iulie 2020

 

Programarea susținerii lucrării de disertație sesiunea iunie-iulie 2020

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.