Taxa de scolarizare

Transele taxei de scolarizare pentru anul universitar 2019-2020

Hotărârea Biroului Consiliului de Administrație din 30.06.2020 privind prelungirea termenului de plată a taxei de școlarizare aferente anului universitar 2019-2020, până la 13 septembrie 2020, pentru studenții care depun cerere de amânare motivată împreună cu documente doveditoare și privind exmatricularea studenților cu taxă pentru neplata taxelor de școlarizare la termenele stabilite, conform art. 32 lit.e din Regulamentul privind activitatea profesionala a studenților, începând cu data de 14.09.2020, indiferent dacă au avut activitate în timpul anului universitar.

Cererile de amânare a plății taxei de școlarizare se vor depune la decanatele facultăților, folosind serviciile poștale /fax/email, utilizând pentru corespondența prin email exclusiv conturile instituționale de student. 

Studenții cu taxă vor fi exmatriculați pentru neplata taxelor de școlarizare la termenele stabilite, conform art. 32 lit.e din Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor, indiferent dacă au avut activitate in timpul anului universitar, începând cu data de 14.09.2020, dacă nu vor face dovada achitării integrale a plății taxei de școlarizare aferenta anului universitar 2019-2020, până în 13.09.2020.


Extras BCA 29.05.2020 prelungire termen plata taxa scolarizare

Extras BCA 04.05.2020 prelungire termen plata taxa scolarizare

Termenul limită pentru taxele de școlarizare se prelungește până la 30.04.2020.

Extras BCA 14.02.2020 prelungire termen pentru plata taxei de scolarizare - transa I si II

Transa I: 1000 lei pana la 15 noiembrie 2019

Transa a II-a : 1300 lei pana la 15  ianuarie 2020

Transa a III-a: 1200 lei pana la 15 martie 2020

Taxa anuală stabilită este în valoare de: 3.500 lei

Informatii cu privire la achitarea taxei de scolarizare prin OP.