Licență

 

Programe de studii

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Matematică. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc  calități necesare practicării activității de predare a matematicii si informaticii în învățământul preuniversitar. Facultatea de Matematică şi Informatică şi-a câştigat, deocamdată, dreptul de a utiliza în scop didactic tehnologiile produse de Microsoft. Extrem de generos şi diversificat ca preocupări, Microsoft Imagine va fi o prezență semnificativă în viața studenților acestui program de studiu, oferind acces gratuit la tehnologii şi oportunitatea participării la competiția anuală Imagine Cup, organizată şi sponsorizată de Microsoft. Totodată, beneficiem de cursuri gratuite Oracle finalizate cu certificare de absolvire.

 

Discipline studiate: matematică, informatică.

 

Perspective după finalizarea studiilor: matematician, statistician, profesor de matematica. 

 

Cordonator: Conf. dr. Olivia FLOREA, email: olivia.florea@unitbv.ro 
Plan de învățământ: 

2023-2026

2022-2025

2021-2024

2020-2023

2016-2019, 2017-2020, 2018-2021, 2019-2022

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studiu este Informatică. Durata studiilor este de 3 ani, cu 180 credite ECTS. Studenții dobândesc competențe pentru utilizarea și configurarea sistemelor de calcul, a sistemelor de operare și a rețelelor de calculatoare, precum și pentru specificarea, proiectarea şi dezvoltarea produselor software moderne folosind limbaje de programare orientate pe obiecte și metodologii şi platforme actuale de dezvoltare a programelor. Linia de forță a programului de studiu Informatică este dată de pachetul celor 8 discipline opționale propuse studenților în anii al doilea și al treilea, orientate către utilizarea internet-ului prin soluții moderne precum: baze de date distribuite, cloud computing, data science, internet of things, proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor mobile.

Discipline studiate: Programare orientată obiect (C++), Tehnici și metode avansate de programare (C#), Medii şi instrumente de programare (java), Programare paralelă, concurentă şi distribuită, Ingineria sistemelor software, Dezvoltarea aplicațiilor web şi mobile, Managementul proiectelor informatice;

 Perspective după finalizarea studiilor: Ca şi studenți ai facultății noastre, încă din anul întâi, sunteți deja mai aproape de firmele de IT. Există deja o tradiție în ceea ce priveşte acordarea de către firmele IT din Braşov de burse şi premii studenților cu rezultate deosebite în programele de parteneriat şi la concursurile studențeşti. Formarea personală şi pregătirea de specialitate în colaborare cu cei peste 30 de parteneri din mediul economic ai Facultății, reprezintă garanția succesului absolvenților în relația cu viitorii angajatori. Titlul de Licențiat în Informatică obținut la facultatea noastră vă recomandă deopotrivă calitățile profesionale și competențele transversale.

 Coordonator (IF): Conf. dr. adrian Deaconu, e-mail: a.deaconu@unitbv.ro


Plan de învățământ: 

2023-2026

2022-2025

2021-2024

2020-2023

2016-2019, 2017-2020, 2018-2021,  2019-2022 

 

Coordonator (ID): Conf. dr.  Livia Sangeorzan, e-mail: sangeorzan@unitbv.ro
Plan de învățământ: 

2023-2026

2022-2025

2021-2024

2020-2023

2016-2019, 2017-2020, 2018-2021, 2019-2022

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Informatică. Studiile se desfășoară pe durata a 3 ani, 180 de credite ECTS. Studenții dobândesc cunoștințe teoretice și practice de algoritmică, programare în C, C++, Java, C#, baze de date, tehnologii web, inteligență artificială, rețele de calculatoare, calcul paralel, programarea dispozitivelor mobile etc. Specializarea este asigurată de cele 8 materii opționale din anii 2 și 3, orientate spre folosirea de tehnologii actuale și sisteme inteligente. Sunt vizate atât elemente fundamentale, cât și contactul cu tehnologiile actuale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea unui spectru larg de profesii în domeniul IT.

 

Discipline studiate: algoritmică, programare procedurală, programare orientată pe obiecte, ingineria sistemelor soft, sisteme de gestiune a bazelor de date, programare logică, medii și instrumente de programare etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Cei peste 30 de parteneri economici ai Facultății de Matematică și Informatică oferă un suport consistent studenților prin programe de practică, premii la concursuri studențești și co-tutelă în elaborarea proiectelor de diplomă. Colaborarea cu mediul economic mărește șansele de reușită ale absolvenților în relația cu viitorii angajatori. Titlul de Licențiat în Informatică obținut la facultatea noastră e un pas consistent în accederea stadiului profesional dorit.

 Coordonator: Lect. dr. Alexandra BĂICOIANU, e-mail: a.baicoianu@unitbv.ro
Plan de învățământ:

2023-2026

2022-2025

2021-2024

2020-2023

2016-2019, 2017-2020, 2018-2021,2019-2022

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Informaticӑ. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de organizarea, proiectarea, exploatarea informațiilor în orice format utilizând diverse limbaje de programare și medii de programare; analiza, proiectarea, implementarea, webdesignul softului în domeniul industriei, economiei și serviciilor; dezvoltarea abiltӑțiilor de comunicare într-un limbaj de mare circulație (germanӑ, engleză) și de colaborare interdisciplinarӑ, specifice procesului de realizare/ utilizare a sistemelor în Internet/ Intranet.

Discipline studiate: matematică, informatică, tehnologii Web, securitate IT,  etc

 

Perspective după finalizarea studiilor: web designer, dezvoltator web, dezvoltator soft, dezvoltator de jocuri 3D și aplicații în realitatea virtualăӑ, administrator de baze de date, administrator a sistemelor software pentru Web şi Internet, etc.  Studentii specializarii se pot angaja la firme multinationale de IT din România sau din țări ale UE.

 Coordonator: Conf. dr. Livia Sangeorzan, e-mail: sangeorzan@unitbv.ro
Plan de învățământ:

2023-2026

2022-2025

2021-2024

2020-2023

2016-2019, 2017-2020, 2018-2021, 2019-2022